Nowe umowy 2016 ? zaopatrzenie w wyroby medyczne

Szanowni Państwo, Bieżące umowy na zaopatrzenie w wyroby medyczne wygasają z końcem 2015 roku. Na stronach internetowych NFZ w sekcji ?Kontraktowanie 2016? zostaną niebawem opublikowane stosowne definicje postępowań oraz instrukcja przygotowania oferty. Przypominam, że w śląskim oddziale NFZ wniosek o podpisanie umowy przygotowany w aplikacji Ofertowanie należy złożyć do dnia 9 grudnia 2015. Proszę również […]

Continue reading


 Komunikat śląskiego NFZ z 8 lipca 2014 ? zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu informacji wymaganych w V części nowego zlecenia, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2014 r. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie: W V części zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u […]

Continue reading


 Komunikat śląskiego NFZ z 3 lipca 2014 – zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne. W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych Świadczeniodawcy, które powinny znaleźć się w V części zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie: W V części […]

Continue reading


 nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  Komunikat nr 89/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r.     Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, ze od dnia 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

Continue reading


 Nowe kody na cewniki jednorazowe

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie ? nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowana została nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych, która zawiera nowe kody wyrobów medycznych: – P.096.Z– cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie zgodnie z zapisem […]

Continue reading


 aneksowanie umowy na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – ciąg dalszy !!

W związku z pojawieniem się dnia 9 stycznia 2014 roku komunikatu nr 7/2014 dla świadczeniodawców w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi komunikat 7/2014 prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią. załączniki do komunikatu: Aneks 4 załącznik nr 2 załącznik nr […]

Continue reading


 Realizacja zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w 2014 roku

w związku z ukazaniem się następujących aktów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565   2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w […]

Continue reading


 aneksowanie umowy na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

  Na stronie śląskiego oddziału NFZ pojawił się komunikat dotyczący aneksowania umowy. poniżej treść komunikatu. Proszę o zapoznanie się z treścią oraz przygotowanie stosownych dokumentów (aneks i oświadczenie). Proszę złożyć wypełnione według poniższego wzoru dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2013. W późniejszym terminie będziemy musieli jeszcze złożyć aneks w wersji elektronicznej, ale stosowny komunikat w […]

Continue reading


 Zablokowane numery kart zaopatrzenia

W dniu 25.05.2013 pojawił się w Portalu Świadczeniodawcy śląskiego oddziału NFZ komunikat dla świadczeniodawców realizujących wnioski na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie:   Komunikat dotyczący wykazu anulowanych cz. B zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie   Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podaje poniżej wykaz anulowanych ?Części B? zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze […]

Continue reading


 realizacja wniosków na środki pomocnicze – 2013

Zamieszania ze sztywnymi cenami ciąg dalszy… Nadszedł czas, kiedy powinienem skreślić kilka słów na temat realizacji wniosków. Okazuje się że jak zwykle nie jest łatwo… Aneksowanie umowy zmusiło nas do aktualizacji cennika. Wynikało to z usztywnienia cen spowodowanego uchyleniem pewnego punktu, pewnego paragrafu, pewnego rozporządzenia o którym pisałem wcześniej 🙂 NFZ wypowiedział się jednak, że obniżenie […]

Continue reading


 srodki pomocnicze – sztywne ceny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2012/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającym poprzednio wydane zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, zostaje między innymi uchylony ust 9 w § 11: ?Przy czasowych obniżkach cen wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, przedstawionych w załączniku […]

Continue reading


 Aneksowanie umow na srodki pomocnicze – 2013

dostępne są już definicje postępowań dla aneksowania umów wieloletnich – termin przesłania wniosku elektronicznego mija 14 grudnia 2013 !! Dla środków pomocniczych definicje dostępne są tutaj: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/234/ZPO-sp2013-aneks.zip opis postępowania tutaj: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/233/komunik-180-12_ZPO_aneks_2013.doc   wszelkie pytania prosze kierować na: marcin@xsystem.com.pl lub telefonicznie: +48 668 124 135    

Continue reading


 Komunikat w sprawie realizacji zlecen na srodki pomocnicze

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki) mogą być realizowane jedynie w miesiącu, który lekarz wskazał na zleceniu, a w przypadku zaopatrzenia na okres do trzech miesięcy w pierwszym miesiącu tego okresu. Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2012 […]

Continue reading


 uchylenie komunikatu w sprawie sztywnych cen srodkow pomocniczych

Właśnie otrzymaliśmy informację ze śląskiego NFZ, że Komunikat nr 94/2012 dla świadczeniodawców w sprawie braku możliwości stosowania obniżek cen produktów handlowych objętych umową na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi z dnia 10.maja 2012 zostanie w dniu dzisiejszym usunięty ze strony www śląskiego oddziału NFZ. Oznacza […]

Continue reading


 UWAGA !! zmiana rozliczen srodkow pomocniczych od 1 czerwca 2012

Zgodnie z komunikatem prezesa NFZ nr  94/2012 od dnia 1 czerwca 2012 roku zmianie ulegają zasady rozliczania przedmiotrów ortopedycznych i środków pomocniczych. Do tej poty cena produktu handlowego zawartego w załączniku do umowy była ceną detaliczną brutto maksymalną za jaką możemy sprzedać dany produkt – od czerwca będzie to cena sztywna w jakiej muismy dany produkt sprzedać. […]

Continue reading


 Realizacja wnioskow na srodki pomocnicze

Otrzymujemy od Państwa wiele pytań odnośnie realizacji wniosków na środki pomocnicze, dlatego postanowilismy napisac kilka słów aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zgodnie z tabelą limitów cen dla środków pomocniczych: dla kodów 9244 i 9245 możemy wydać następujące środki: Chcąc wydać pacjentowi np wkłady anatomiczne w kodzie 9245.04 lekarz musi wypisać w części pierwszej zlecenia w polu […]

Continue reading


 Aneks do umowy na srodki pomocnicze

Otrzymaliśmy zapewnienie, że wszyscy świadczeniodawcy, którzy w terminie przekazali elektronicznie wnioski o aneks do umowy na realizację środków pomocniczych, mimo braku kontaktu ze strony NFZ w tym roku, będą mogli realizować wnioski od 2 stycznia 2012 na dotychczasowych zasadach. Proces generowania nowych umów elektronicznych ruszył w dniu wczorajszym. Aneksy będą rozsyłane w styczniu.

Continue reading