Komunikat w sprawie realizacji zlecen na srodki pomocnicze

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki) mogą być realizowane jedynie w miesiącu, który lekarz wskazał na zleceniu, a w przypadku zaopatrzenia na okres do trzech miesięcy w pierwszym miesiącu tego okresu.

Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2012 r. zlecenia na zaopatrzenie w ww. środki pomocnicze zrealizowane wcześniej niż przysługują one świadczeniobiorcy, nie zostaną zrefundowane.