nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Komunikat nr 89/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców

w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r.

 

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, ze od dnia 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Jednocześnie informujemy, że przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.

 

Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:

– w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie do 31 grudnia 2014 r.,

– w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie do 31 lipca 2014 r.

Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność. Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

 

Źródło:

 

WSM II – Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych

 

– 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24