Nowe kody na cewniki jednorazowe

Komunikat

dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju:

zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie ? nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowana została nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych, która zawiera nowe kody wyrobów medycznych:

P.096.Z– cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie zgodnie z zapisem w rozporządzeniu tj. w limicie 0,80 zł za 1 sztukę.

P.096.H– jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne, ze względu na zapis ?(?) lub w równowartości ich kosztu?? w limicie cenowym 144 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych (dodatkowych) kodów cewników jednorazowych urologicznych oraz dwóch sposobów ich refundacji, istnieje konieczność dokonania zmian w załącznikach nr 1 do umowy, w drodze aneksu, od 1 lipca 2014 r.