Realizacja zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w 2014 roku

w związku z ukazaniem się następujących aktów prawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565

 

2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5870

 

zmieniły się między innymi kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.

Od stycznia 2014 na zleceniu osoba uprawniona musi wpisywać nowe kody ! (proszę zwracać na to uwagę podczas realizacji zlecenia)

 

Opublikowano również:

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001678

wprowadzające od 1 lipca 2014 roku nowe wzory zlecenia.

 

W celu ukończenia procedury uzyskania umowy elektronicznej w postaci pliku UMX należy wykonać następujące czynności:

1. Przekazać do OW NFZ wniosek dotyczący konta bankowego:

 

Na stronie śląskiego oddziału NFZ pojawił się komunikat w sprawie konieczności złożenia wniosku dotyczącego konta bankowego:

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/72/komunik-2-14-ZPO-kont_bank.pdf

 

2. Uzupełnić zestaw produktów handlowych wykorzystanych na dotychczasowej umowie o produkty z nowymi kodami zgodnymi z rozporządzeniem MZ, zatwierdzić wniosek i przekazać do OW NFZ.

Pomocny może okazać się plik udostępniony przez zachodniopomorski oddział NFZ:

http://www.nfz-szczecin.pl/files/2013_kody_wyrobow_medycznych_2014.pdf

należy pamiętać aby w Portalu Potencjału nie zmieniać nic w produktach handlowych wykorzystanych na umowie a jedynie dopisać nowe pozycje z nowymi kodami, dodać je do istniejącego zestawu i zatwierdzić.

 

 

Marcin Wilk