Aktualizacja oprogramowania – nowy slownik srodkow pomocniczych

Wszystkich naszych klientów realizujących zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne prosimy o pozostawienie włączonych serwerów w dniach 7-8 stycznia 2014.