aneksowanie umowy na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – ciąg dalszy !!

W związku z pojawieniem się dnia 9 stycznia 2014 roku komunikatu nr 7/2014 dla świadczeniodawców w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

komunikat 7/2014

prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

załączniki do komunikatu:

Aneks 4

załącznik nr 2

załącznik nr 3