KOMUNIKAT

dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych Świadczeniodawcy, które powinny znaleźć się w V części zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie:

W V części zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadczeniodawcy, muszą być zawarte dane podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne ? świadczeniodawcy, w tym adres miejsca udzielania świadczeń wraz z numerem umowy. Jeżeli umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowana jest przez podwykonawcę, to w V części zlecenia, oprócz danych świadczeniodawcy, muszą być zawarte dane podwykonawcy (mogą to być odrębne pieczątki).

Źródło:

WSM II -Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych

tel. 735-05-20, 735- 05-01, 735-05-33

Tagi