Zmiany w Wykazie Leków Refundowanych – 1.03.2015

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zmian w Wykazie Leków Refundowanych przypadającym na 1 marca 2015r.

prosimy o pozostawianie serwerów włączonych przez całą dobę, aż do 1 marca.

 

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem zmian, jakie zaszły w wykazach, w odniesieniu do poprzedniego obwieszczenia.

Zmiany w limitach i cenach urzędowych obowiązujące od 1 marca 2015 r.

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych

Pracowania przygotowane przez firmę DATUM.

 

Z poważaniem

X SYSTEM