ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2020

Prosimy o pozostawienie włączonych serwerów w poniedziałek oraz we wtorek (29 i 30 czerwca 2020) abyśmy mogli skutecznie przygotować bufor zmian. 

Od dnia 1 lipca nastąpi zmiana obowiązujących przepisów dotyczących nowej matrycy stawek VAT (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019 poz. 1751). Zmiana polega na m.in. zastąpieniu dotychczasowej klasyfikacji PKWiU 2008, klasyfikacją CN oraz PKWiU z 2015 r. (usługi). Nomenklatura Scalona (CN) jest to klasyfikacja europejska, która obejmie towary, natomiast usługi będą klasyfikowane według PKWiU z 2015 r. 

 

WAŻNE 

Przygotowanie programu do wprowadzenia zmian: 

  1. Proszę przed utworzeniem przez nas bufora zmian usunąć wszystkie pozycje z kolejki. Pozycje w kolejce nie zostaną uwzględnione w procesie aktualizacji. 
  2. Proszę przed utworzeniem przez nas bufora zmian przyjąć wszystkie dokumenty zakupu z bufora na stan. Dokumenty w buforze zakupu nie zostaną uwzględnione w procesie aktualizacji.
  3. Czynności wykonywane przez nas będą odbywać się wieczorem lub w nocy po zakończeniu pracy aptek. Proszę, aby od dnia 29 czerwca po zakończeniu pracy kolejka i bufor zakupu były puste. 

 

Procedura zatwierdzania zmian: 

(proszę wykonać po zakończeniu sprzedaży 30 czerwca 2020, a przed sprzedażą 1 lipca 2020) 

  1. Uruchomić program APW14-MAGAZYN
  2. Uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. pajączek). Dostęp do funkcji można uzyskać także za pomocą czwartego przycisku na pasku narzędziowym lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+4. 
  3. Zatwierdzić bufor klawiszem F9. 

 

 

Aktualizacja wpisu – 29.06.2020

Zmiany w module APW11 w wersji programu 2020.3.4.6 z dnia 29.06.2020:

Dodano mechanizm zmiany VAT przy wyciąganiu pozycji z kolejki: w przypadku gdy pozycja w kolejce ma inny VAT niż na karcie zakupu program zmieni VAT sprzedaży. W przypadku pobrania zaliczki z innym VATem program wykona korektę zaliczki. Towar ze zmienioną stawką VAT jest oznaczony w podglądzie kolejki wykrzyknikiem w kolumnie VAT