Zmiany w aptekach od 1-go Lipca 2007

Od 1 lipca powstaje obowiązek wprowadzania z recepty do komputera danych o PESEL-u pacjenta (dla recept wystawionych od 1 lipca, część recept nie będzie więc posiadała jeszcze PESEL-a)
– powstaje również obowiązek wprowadzania do komputera informacji o wskaźniku „Nie zamieniać”, który może być umieszczony przez lekarza na recepcie i odnosić się DO DANEJ POZYCJI (nowa funkcja CTRL-N w okienku wprowadzania danych z recepty w systemie KS-APTEKA)
– powstaje obowiązek wprowadzania z recepty do komputera „daty realizacji recepty od”, jeśli data ta została wpisana przez lekarza na recepcie
– lista krajów podlegających przepisom o koordynacji została rozszerzona o Bułgarię, Rumunię oraz Szwajcarię
– zmieniony został format raportu statystycznego (xml)
– zmieniony został format korekty raportu statystycznego, rodzaj zapisywanego formatu rozpoznawany jest wg dat wykonywanych korekt (a nie recept pierwotnych)
– pojawia się uregulowanie prawne związane z odpisem recepty (szczegóły w nowym rozporządzeniu o receptach), dopasowaniu do nowych wymogów uległ sposób wprowadzania oraz wydruk takiego odpisu w systemie KS-APTEKA (funkcja B w POPRAWIE)