zmiana stawek VAT na surowce farmaceutyczne

Przypominamy, że z dniem 1.11.2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn.13.09.2019 r. poz. 1751). Ustawa ta wprowadza m.in. nowy załącznik nr 3, zawierający wykaz towarów, wobec których stosuje się 8% stawkę VAT. Zgodnie z jego treścią, obniżona stawka podatku VAT nie będzie już dotyczyć podstawowych substancji farmaceutycznych, a jedynie produktów leczniczych. Zmiana ta ma znaczenie między innymi dla ustalenia stawki VAT dla surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej. Zmieniony załącznik nr 3, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej, znajdzie zastosowanie dopiero od 1.04.2020 r. Do tego czasu ustawa nakazuje stosować dotychczasową treść załącznika nr 3.

 

W załączniku przekazujemy przygotowaną przez firmę Kamsoft skróconą i zmodyfikowaną instrukcję postępowania mającego na celu zmianę wartości stawki VAT dla surowców farmaceutycznych.

zmiana stawek VAT