Zmiana stawek VAT na niektóre wyrobe medyczne z 8 na 23%

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że jutro wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 86).
Zmianie ulegną stawki niektórych produktów. W  szczególności zmiany obejmują: wyroby higieniczne, wyroby farmaceutyczne, w tym strzykawki, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także zawierające w swym składzie cysteinę, cystynę i ich pochodne. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie jednak dotyczyć tych produktów, które są wyrobami medycznymi, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Zmiany polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów, związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%).
Aktualnie nie są udostępnione żadne oficjalne i ogólnodostępne rejestry, ani wykazy, które umożliwiałyby weryfikację, czy dany produkt jest wyrobem medycznym.

W związku z tym, KAMSOFT przygotował w KS-AOW funkcję która powinna pomóc w wyszukani tych produktów i podjęciu decyzji co do stawki VAT jaką Państwo zastosujcie.

Przypominamy, iż w razie wątpliwości co do zasadności stosowania stawki obniżonej, należy zastosować stawkę podstawową tj. 23% lub wstrzymać wydawanie tych produktów do czasu uzyskania potwierdzenia właściwej stawki.

Dla prawidłowej pracy nowej funkcji wymagana jest wersja programu KS-AOW min. 2018.2.2.0 oraz baza BLOZ z dnia 15 stycznia lub nowsza.Wersję programu (1) oraz lokalizację instrukcji dla nowej funkcji (2 i 3) znajdą państwo na załączonym obrazie:

 

 

Ze swojej strony dołożyliśmy starań, aby we wszystkich współpracujących z nami aptekach, była aktualna wersja programu 2018.2.2.1 oraz baza BLOZ 15 stycznia. W przypadku stwierdzenia innych wersji prosimy o kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją. Stawki VAT Na Niektore Wyroby Medyczne

W przypadku problemów lub wątpliwości  prosimy o kontakt – pomoc@xsystem.com.pl lub 22 307 22 23.