Zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług

Szanowni Państwo,

Od dnia 1.04.2020 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), związane z wprowadzeniem nowej matrycy stawek podatku VAT:

  • Zmianie ulegnie sposób klasyfikacji towarów i usług ? wykorzystywaną dotychczas klasyfikację PKWiU 2008 zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, natomiast w zakresie usług ? Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku.
  • Wprowadzone zostaną modyfikacje w zakresie obowiązujących stawek VAT ? zmianie ulegną załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, określające katalogi towarów, w stosunku do których stosuje się obniżoną stawkę VAT 5% lub 8%, co w konsekwencji oznaczać będzie podwyższenie lub obniżenie stawki podatku VAT dla wybranych produktów.

Powyższe wynika z uchwalonej w dniu 9.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1751).

Zespół firmy KAMSOFT odpowiedzialny za Bazę KS-BLOZ już od jakiegoś czasu prowadzi szeroko zakrojone działania, zmierzające do pozyskania odpowiednich informacji od producentów, podmiotów odpowiedzialnych oraz wytwórców. Część z nich już z nami współpracuje, dbając by wszystkie podmioty dystrybucji farmaceutycznej bez zbędnych przeszkód i utrudnień sprzedawały ich produkty, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o VAT.

Wkładamy wiele pracy, aby 1.04.2020 jak najmniejsza liczba produktów pozostawała bez uzupełnionego kodu CN i stawki podatku VAT.

O dostosowaniu systemu informatycznego do nowych wymogów poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Treść komunikatu Firmy KAMSOFT S.A.