Zmiana oplaty ryczaltowej za lek recepturowy z 5,00 zl na 7,50 zl.

Od 1 stycznia 2012 uległa zmianie opłata ryczałtowa za lek recepturowy. Z dotychczasowej kwoty 5,00 zł zmienia się ona na 7,50 zł.

Dotychczasowe rozporządzenie MZ określające sposób obliczania wartości i kosztu leku recepturowego oraz kwotę ryczałtu za lek recepturowy określoną w paragrafie 3 na 5,00 zł (rozporządzenie MZ z 24.01.2011) nadal jest rozporządzeniem obowiązującym (Minister Zdrowia nie wydał nowego, choć delegacja do tego jest określona w ustawie refundacyjnej ?art. 6. ust. 10). Powoduje to sytuację w której mamy rozporządzenie MZ określające kwotę ryczałtu na 5,00 zł oraz zapis ustawowy (art. 6. ust. 7) określający ją na 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które weszło z dniem dzisiejszym 1.01.2012 (Dz.U. 192 poz. 1141) wynosi 1500 zł.

W tej sytuacji należy zastosować wprost przepis ustawy refundacyjnej i przyjąć, że kwota ryczałtu za lek recepturowy od 1.01.2012 wynosi 7,50 zł (0,5% z 1500 zł).

Odpowiednią opcję w systemie AOW należy określić w opcji 11.6.5.1 i zmienić ją z 5,00 zł na 7,50 zł.

Źródło: Kamsoft s.a.