Zmiana hasła KOWAL (KS-AOW wersja min. 2021.1.2.8)

Zmianę hasła wykonujemy, logując się jako kierownik apteki, do modułu Administrator.

Na zakładce Kowal w Wizytówce apteki znajduje się przycisk [F12] Zmień Hasło. 

W oknie, które pojawi się, proszę zaznaczyć pole Hasło kierownika.

W polu hasło kierownika należy wpisać hasło, którym logowano się do programu aptecznego (hasło kierownika), a następnie w polach: Nowe hasło oraz Potwierdź hasło, dwa razy nowe hasło jakie chcieliby Państwo ustawić.

Polecamy generator haseł Dashlane, który od razu podpowie hasło, które spełni poniższe wymagania. Długość hasła można skrócić suwakiem do wymaganych 8 znaków. 
Po uzyskaniu odpowiedniego hasła można je skopiować klikając przycisk Copy password i wkleić w polach programu za pomocą Ctrl + V.

Hasło proszę koniecznie zapisać w bezpiecznym miejscu. 

Wymagania: 
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków przypomina też, że nowe hasło do PLMVS musi spełniać określone. Musi mieć minimum 8 znaków, w tym, co najmniej jedną: małą literę, dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Musi się również różnić od poprzedniego hasła, przynajmniej jednym znakiem.