Zaproszenie na teleszkolenie KAMSOFT w zakresie rozliczania refundacji

Od Nowego Roku obowiązuje nowy sposób komunikacji aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia i nowy sposób rozliczania refundacji.

Rozliczenie pierwszego Okresu Refundacyjnego wg nowych zasad rozpoczyna się 16.01.2012 r., a czas jaki apteki mają na złożenie sprawozdań wynosi 5 dni roboczych. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne i powodują już teraz wiele pytań ze strony aptekarzy.

Na prośbę Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zamieszczamy komunikat:

„Informujemy o organizowanym szkoleniu dla aptek (tj. osób zajmujących się przesyłaniem refundacji) posiadających oprogramowanie firmy Kamsoft w najbliższą sobotę tj. 14-go stycznia br. w godz. 11-13 w siedzibie CzOIA, przy ul. Waszyngtona 28m7  w zakresie rozliczania refundacji.

Ze względu na krótki czas i ograniczone możliwości lokalowe w przypadku osób posiadających więcej niż jedną aptekę prosimy o wydelegowanie 1 osoby oraz poinformowanie drogą mailową o swoim uczestnictwie w szkoleniu     oia.czestochowa@wp.pl