Wykaz zmian na listach leków refundowanych – opracowanie firmy Datum

Na stronach firmy DATUM ukazały się opracowania zmian w wykazach leków refunowanych które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2011.

Zapraszamy do lektury. Pliki również do pobrania poniżej:

Zmiany w limitach i cenach urzędowych obowiązujące od 16 listopada 2011 r.

Zmiany na listach odpłatności obowiązujące od 16 listopada 2011 r.