Weryfikacja autentyczności leków serializowanych od 9 lutego 2019

Szanowni Państwo,

9 lutego wszystkie apteki powinny być przygotowane do rozpoczęcia weryfikacji autentyczności leków serializowanych – szerzej znana pod nazwą Dyrektywy antyfałszywkowej.

W celu sprawnego obsługiwania pacjentów w systemie KS-AOW zalecamy zakup oprogramowania KS-MediVeris, aplikacji która ściśle integruje się w systemem KS-AOW.

Dostępny jest również, nie zintegrowany z apteką, KS-MediVeris Mini.

Możliwe, że pojawią się aplikacje innych producentów.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na adres email apteki znajdujący się w bazie CSIOZ, który będzie wskazany w otrzymanym, zgodne z procedurą, piśmie i w przypadku nieprawidłowego adresu lub jego braku prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

Do komunikacji z systemem weryfikacji wymagany będzie certyfikat. Uzyskanie certyfikatu przebiegać będzie w następujący sposób:

ETAP I: CERTYFIKACJA – WYSYŁKA POCZTOWA

Fundacja KOWAL wysyła do Użytkowników Końcowych pismo pocztą tradycyjną.
Pismo zawiera:

 1. Unikalny Login do systemu PLMVS. Jest on przypisany do miejsca wykonywania przez Użytkownika
  Końcowego działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi. Miejsce wykonywania
  działalności jest jednocześnie adresem, na który przesyłamy niniejsze pismo, zgodnym z danymi
  dostępnymi w publicznym rejestrze administrowanym przez CSIOZ.
 2. Numer TAN – pozwalający na wygenerowanie certyfikatu.
 3. Adres e-mail – jeśli widnieje w bazie CSIOZ. E-mail umożliwia przesłanie linku do zmiany hasła do
  systemu PLMVS oraz pobranie certyfikatu.

WAŻNE: W przypadku błędnego adresu e-mail lub jego braku w bazie CSIOZ, prosimy o przesłanie
aktualnego adresu mailowego. Adres e-mail wraz z numerem identyfikacyjnym – ID, nadanym przez
CSIOZ prosimy przesłać na: plmvo.support@nmvo.pl.

ETAP II: CERTYFIKACJA – WYSYŁKA E-MAILOWA

W ślad za korespondencją tradycyjną, na adres e-mail, KOWAL przesyła linki do:

 1. Lokalizacji certyfikatu (PKI) podmiotu uprawnionego (link).
 2. Lokalizacji Graficznego Interfejsu Użytkownika WEBGUI (link).
 3. Zindywidualizowane hasło do zalogowania się w PLMVS.
 4. Szczegółową instrukcję logowania oraz pobierania certyfikatu ? z wykorzystaniem danych
  przekazanych obiema drogami komunikacji.

WAŻNE: Połączenie otrzymanych danych umożliwi zalogowanie, pobranie certyfikatu oraz korzystanie z systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych.

Załączamy pismo Fundacji KOWAL.