Ważny komunikat NFZ !

Komunikat nr 182/2011              

w sprawie konieczności uzupełnienia danych podmiotu prowadzącego
aptekę/punkt apteczny

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczności niezwłocznego uzupełnienia
danych podmiotu prowadzącego aptekę / punkt apteczny zgodnie z załączoną instrukcją.

Instrukcja