Ważna informacja na temat zmiany stawek VAT w urządzeniach POSNET

przekazuję informację z Posnetu:

W przypadku zmiany stawek VAT na drukarkach fiskalnych Posnet Thermal-A 5V (wersja apteczna), programem vat-change, może się zdarzyć, że po zerowaniu bazy, podczas weryfikacji program zgłosi komunikat, że drukarka jest nadal zablokowana i powinniśmy powtórzyć procedurę.

W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk „Powtórz” po czym spróbować ponownie przeprowadzić procedurę zerowania na drukarce. Jeżeli w menu „Funkcje serwisowe” NIE BĘDZIE pozycji „1 Zerowanie RAM” należy wyjść z menu drukarki, nacisnąć „Dalej” w programie i podczas kolejnej niepoprawnej weryfikacji wyjść z programu (mimo ostrzeżeń, przepisując kod dostępowy).

Najważniejsza przesłanka, że odblokowanie bazy towarowej zakończyło się sukcesem to wydruk z urządzenia o treści „Zerowanie RAM typu Z”.

Aby mieć 100% pewności, że cała procedura zakończyła się powodzeniem należy:
– uruchomić ponownie program VAT Change
– przejść dalej do momentu zmiany stawek VAT – jeżeli program nie zakomunikuje blokady bazy oznacza to, że drukarka jest odblokowana.

– jeżeli podczas zmiany stawek aktualne stawki VAT w drukarce będą takie jak żądane przez nas docelowo, to oznacza, że zmiana odbyła się poprawnie i można zakończyć działanie programu.
(w trybie skonfigurowanym szybkim będzie komunikat o tym, że nie można zmienić stawek na identyczne wartości)

-jeżeli aktualne stawki nie będą takie jak żądane przez nas docelowo, należy kontynuować zmianę stawek VAT na prawidłowe wartości.

UWAGA! Nie należy restartować drukarki podczas wykonywania wyżej opisanych czynności, chyba że drukarka przestanie reagować na jakiekolwiek działania.