Umożliwiono składanie wniosków o otwarcie okresu do korekty poprzez Portal Świadczeniodawcy – Śląski OW NF.

Śląski OW NFZ informuje o możliwości składania wniosków o umożliwienie przesłania korekty zbiorczego zestawienia recept po zamknięciu okresu rozliczeniowego, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy, zgodnie z załączoną instrukcją.

Wnioski składane w formie papierowej będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Wzór takiego wniosku znajduje się poniżej. Wypełnione, podpisane i opieczętowane wnioski w formie papierowej można przesyłać mailem na adres: apteki_umowy@nfz-katowice.pl lub na faxem na numer 32 735 19 96.

Apteka przesyła wniosek w jeden, wybrany przez siebie sposób: w formie papierowej lub za pośrednictwem Portalu.