Umieszczanie rachunkow refundacyjnych w portalu.

Przypominamy, iż od 01.01.2012  rachunek refundacyjny można wgrywać do portalu dopiero w pierwszym dniu następującym po zakończeniu okresu którego dotyczy. Oznacz to, iż pliki do portalu możemy wgrywać wyłacznie od 1 oraz 16 dnia miesiąca, natomiast nigdy 15, 30, 31 – w takich przypadkach portal odrzuci plik. Wówczas konieczne jest utworzenie w programie kolejnego rachunku do tego okresu i wczytanie nowego pliku do portalu we właściwym terminie.