Ukazalo wie obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych

Na ztronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2013.31 z dnia 26.08.2013

zawierający

Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Opublikowano również niniejszą informację opisującą zmiany w opublikowanym obwieszczeniu w stosunku do projektu obwieszczenia. Opracowanie projektu dostępne jest na naszej stronie.

INFORMACJA PRASOWA  w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.
W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, których prowadzenie zasygnalizowane zostało w komunikacie z dnia 19 sierpnia  2013 r. informuję, że w porównaniu do projektu z dnia 19 sierpnia 2013 r, w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r. zaszły następujące zmiany:
W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

? Usunięto 1 produkt zawierający substancję czynną nebiwolol.
? Dla 1 produktu zawierającego ziprasidon nastąpiła obniżka wysokości urzędowej ceny zbytu o 16,01 zł.
? Dla 3 produktów zmianie uległy wysokości cen detalicznych oraz dopłat pacjentów, w tym:

? dla 2 leków zawierających ziprasidon nastąpiła obniżka cen detalicznych (o 17,01 zł i 2 grosze) oraz w przypadku jednego z ww. leków  spadek dopłaty pacjenta o 15,84 zł, a w przypadku drugiego wzrost dopłaty odpowiednio o 1,15 zł;
? dla 1 leku zawierającego lamotriginę nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1 grosz oraz spadek dopłaty pacjenta o 4 grosze.

Zaktualizowane wykazy wszystkich zmian w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1września 2013 r. w porównaniu do poprzedniego wykazu, dostępne są w załącznikach.