Ukazał się projekt zmian w wykazach leków refundowanych

Napisane

przez

Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt nowego wykazu, obowiązującego od 1 listopada 2015.

Projekt

Tagi