Ukazal sie Dziennik Ustaw 294 poz 1739 i 1742

Ukazał się Dziennik Ustaw 294 poz 1739, 1742 z rozporządzeniami w sprawie recept oraz danych przekazywanych z aptek do NFZ. Dopełnia to podstawowy pakiet koniecznych rozporządzeń do ustawy refundacyjnej na 1.01.2012.

Łącznie z obwieszczeniami i rozporządzeniami MZ do ustawy dają one podstawy prawne dla funkcjonowania aptek od 1.01.2012.

rozporządzenie Ministra Zdrowia  dotyczące recept lekarskich

rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące informacji gromadzonych przez apteki

 

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku