Ukazal sie Dziennik Urzedowy zawierajacy obwieszczenie lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012r.

W Dzienniku Urzędowym MZ poz. 66 z dnia 28.08.2012 zamieszczono obwieszczenia lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 września 2012.

Obwieszczenie lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012