Z datą 11.01.2012 Kamsoft S.A. udostępnia wersję systemu AOW zawierającą pakiet modyfikacji związany z rozliczeniami pomiędzy apteką i NFZ obowiązującymi od roku 2012. Zgodnie z zapowiedzią, jest to w całości nowa funkcjonalność zarówno od strony technicznej, jak i funkcji użytkownika. Prosimy, mieć na uwadze fakt, krytycznie małej ilości czasu na przygotowanie tych modyfikacji. W kolejnych dniach, na bieżąco, funkcjonalność związana z rozliczeniami z NFZ będzie rozbudowywana.

Wraz ze zmianami w systemie udostępniamy instrukcję użytkownika związaną z przeprowadzeniem procesu rozliczeń, widzianą od strony obsługi systemu AOW.

Instrukcja Rozliczenia Apteka-NFZ

Instrukcja będzie podlegała bieżącym modyfikacjom i dostępna jest z poziomu APMAN-a systemu aptecznego oraz na stronie www: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm . Prosimy o śledzenie zmian.

Wszystkich naszych klientów prosimy o pozostawienie włączonych serwerów poczynając od piątku 13 stycznia do niedzieli 15 stycznia włącznie.

Tagi