Poniżej załączamy skrócone instrukcje wprowadzenia zmian w wykazach leków refundowanych oraz zmiany VAT na przełomie roku dla programu KS-Apteka.
Przypominamy również, iż nasi serwisanci są dostępni przez cały czas (również w noc sylwestrową i święta) pod numerami telefonów 668124134, 668124135.

Skrócona instrukcja wprowadzenia zmian w wykazach leków refundowanych

Skrócona instrukcja wprowadzenia zmian w VAT na przełomie roku.

Pełne wersje instrukcji i prezentacji wprowadzenia zmian autorstwa KAMSOFT:
Instrukcja wprowadzenia zmian VAT opracowana przez KAMSOFT
Prezentacja wprowadzenia zmian VAT na przełomie roku – przygotowana przez KAMSOFT

Opracowane przez DATUM zmiany w wykazach leków refundowanych.

zmiany na listach odpłatności

zmiany w limitach i cenach urzędowych

Tagi