Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie lekow, ktore moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporzadzaniu lekow recepturowych.

Na stonach Ministerstwa Zdrowia ukazało się podpisane i poprawione ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.