Prośba o pozostawienie włączonych komputerów

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia wchodzącego w życie 1 listopada 2014r rozpoczynamy proces przygotowywania systemów aptecznych do wprowadzenia stosownych aktualizacji, oraz przygotowania buforów zmian.

Prosimy o pozostawienie włączonych serwerów do dnia 1 listopada.

Przypominamy, iż zmiany w buforze należy zaakceptować po zakończeniu sprzedaży w miesiącu październiku, a przed rozpoczęciem sprzedaży w listopadzie.
Zmiany w systemie KS Apteka zatwierdzamy klawiszem F9 – korekta łączna.

Z poważaniem

Marcin Wilk