Projektowane na 16 września zmiany w listach refundacyjnych nie zaczną obowiązywać w tym terminie!

Serwis - www.katowice.oia.pl
Dział: KORESPONDENCJA NIA
Autor: WRÓBLEWSKI Lech

MZ o zmianie terminu wejścia rozporządzeń refundacyjnych

Pismo MZ do NIA informujące, że rozporządzenia refundacyjne nie wejdą w 
życie z dniem 16 września br.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLA-461-12609-1/KK/11

Warszawa, 09.09.2011

Pan dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16
00-238 Warszawa

BARDZO PILNE

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym procesem rozpatrywania uwag 
dotyczących rozporządzeń refundacyjnych tj.:

1. rozporządzenia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów 
medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za 
opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,

2. rozporządzenia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz 
wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

3. rozporządzenia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych 
wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową 
odpłatnością,

4. rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

nie jest w tej chwili możliwe wejście w życie ww. rozporządzeń w zakładanym 
terminie 16 wrześnie br.

Jednocześnie wyjaśniam, że o wyznaczeniu nowego terminu wejścia w życie ww. 
rozporządzeń zostanie Pan Prezes poinformowany odrębnym pismem.

Z poważaniem,
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Artur Fałek

Link do niniejszej informacji w serwisie Śląskiej Izby Aptekarskiej:
http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4292.html