W dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 2011 Ministerstwo Zdrowia, na swoich stronach internetowych, opublikowało pakiet projektów rozporządzeń lekowych skierowany do uzgodnień zewnętrznych.

W skład pakietu wchodzą rozporządzenia:

  • w sprawie cen urzędowych leków
  • w sprawie chorób i leków przepisywanych na te choroby
  • w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających
  • w sprawie limitów cen leków

Termin konsultacji upływa w dniu 18.08.2011. Zapisany w projektach termin wejścia w życie rozporządzeń to 16.09.2011.