Projekt obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych na dzień 1 maja 2014 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazał się: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

Obwieszczenie w formacie PDF

Obwieszczenie w formacie Excel

Zmiany opłaty pacjenta w stosunku do poprzedniego obwieszczenia.

Podstawy limitu

Wykazy