Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych

Szanowni Państwo,

Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.