Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzien 1 lipca 2012r.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia  ukazał się PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

A 1. Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem

B. Leki dostepne w ramach programu lekowego