W związku z licznymi pytaniami o sposób prawidłowej realizacji recepty na lek robiony w programie KS-Apteka załączamy krótki opis takiego procesu.

Etapy realizacji recepty na lek robiony:

 1. Przyjęcie recepty
  1. Przyjmując receptę do realizacji uzupełniamy dane z recepty
  2. Po określeniu typu leku robionego (jałowy/ niejałowy) przechodzimy do poprawy (klawisz P) i następnie umieszczamy lek w kolejce (klawiszami alt + F10)
  3. Podczas umieszczania leku w kolejce uzupełniamy pole zaliczka wpisując pobieraną kwotę (domyślnie program pobierze opłatę ryczałtową).
  4. Jeżeli włączona jest opcja drukowania zamówienia na lek robiony (Moduł ADMIN, Opcje modułów / APW11-Sprzedaż / 3. Wydruki faktur, recept / Parametr 64 ? Drukuj zamówienie na lek robiony podczas przenoszenia do kolejki) program zapyta o datę odbioru leku i wydrukuje stosowny zamówienie na lek które możemy wydać pacjentowi jako dokument do obioru leku. Istnieje możliwość określenia ilości drukowanych zamówień np. w celu podpięcia do recepty aby osoba wyceniająca łatwiej odnalazła lek w kolejce. Służy do tego parametr 65 następujący po podanym powyżej.
  5. Realizujemy pozostałe recepty, zakupy pacjenta.
  6. Jeśli włączona jest opcja fiskalizacji zaliczek wówczas na paragonie pacjenta pojawi się pozycja ZALICZKA. Parametr ten możemy włączyć (Moduł ADMIN, Opcje modułów / APW11-Sprzedaż / 4. Opłaty dodatkowe, rabaty, ryczałt / Parametr 15. Fiskalizacja zaliczek)
 2. Przygotowanie leku recepturowego
  1. Po wykonaniu leku osoba wykonująca lek w sprzedaży (może to być również stanowisko bez drukarki fiskalnej) otwiera listę kolejek (klawisz F10) i po wskazaniu właściwego leku robionego, klawiszem F6 przechodzi do wyceny leku. Po wycenie leku opuszczamy listę kolejek
 3. Wydanie leku recepturowego pacjentowi
  1. Kiedy pacjent odbiera lek, osoba wydająca lek, otwiera listę kolejek (klawisz F10), wybiera właściwą pozycję z kolejki klawiszem Enter. Możemy dokończyć obsługę pacjenta jeśli realizuje jeszcze inne recepty/zakupy.
  2. Podsumowujemy sprzedaż, określamy formę zapłaty jak zwykle, kończymy sprzedaż otrzymujemy paragon fiskalny.

 

Taki sposób realizacji recepty, przy założeniu że na każdym etapie (przyjęcia, wyceny, wydania) osoba wykonująca daną czynność loguje się do programu swoim hasłem, doprowadzi nas do stanu, w którym na wydruku wyceny recepty w polach przyjął, zestawił i wydał pojawią się odpowiednie osoby oraz zachowana zostanie chronologia tych czynności przekazywana w raporcie XML do NFZ.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą Infolinią 800 18 88 42

Etapy realizacji recepty na lek robiony

Tagi