Problemy z zestawieniem refundacyjnym – śląski NFZ – informacja z portalu świadczeniodawcy

Śląski OW NFZ informuje, że z powodu problemów technicznych w chwili obecnej nie generują się odpowiedzi na przesłane pliki xml zawierające dane dotyczące refundacji cen leków. Nie blokuje to jednak możliwości wygenerowania szablonu z propozycją zestawienia w zakładce ?okresy rozliczeniowe?-> (okres 18) „szczegóły”, gdzie znajduje się również ogólna informacja o wyniku przetworzenia i ilości błędów.

generowanie szablonu

Brakujące odpowiedzi zostaną wygenerowane po usunięciu usterki przez dostawcę oprogramowania.