Aktualizacja: Problemy z Portalem Swiadczeniodawcy Slaskiego oddzialu NFZ

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.20 trzymaliśmy odpowiedź z WGL Śląskiego Oddziału NFZ:

W wyniku problemu leżącego po stronie oprogramowania Portalu Świadczeniodawcy część plików danych z aptek przesłanych wczoraj i dzisiaj do godz. 8.45 została zwalidowana nieprawidłowo ? większość recept została odrzucona z informacją o błędzie: BŁĄD 3001: błąd systemowy – niezależny od danych.

Uruchomiono procedurę naprawczą w wyniku której pliki przesłane w wymienionym okresie zostaną ponownie przetworzone. Po stwierdzeniu zmiany treści komunikatu zwrotnego (brak informacji o błędzie 3001: błąd systemowy ? niezależny od danych) należy zlecić wygenerowanie szablonu rozliczeniowego.

 

Prosimy o sprawdzanie w Portalu odpowiedzi zwrotnej.

Apteki, które otrzymały odpowiedź z błędami: należy sprawdzać odpowiedź. NIe wiemy jak szybko może pojawić się poprawiona. Kiedy będzie to już wersja bez błędu 3001, wówczas należy zlecić generowanie szablonu.

Do czasu otrzymania odpowiedzi bez błędu 3001 prosimy nie podejmować dalszych kroków.

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (1 listopada) odnotowaliśmy problemy w działaniu Portalu Świadczeniodawcy w Śląskim Oddziale NFZ.
Przekazywane refundacje zwrotnie otrzymują informację o błędzie ( Błąd systemowy niezależny od danych ), a generowane szablony opiewają na niskie kwoty.

Zalecamy wstrzymanie się z przekazywaniem danych do NFZ.
Osoby które już przekazały dane prosimy o nie akceptowanie szablonów i nie podejmowanie dalszych działań do czasu usunięcia awarii przez NFZ.

Z poważaniem

Sławek Kuśmierz
X SYSTEM S.C.