Problem z przekazaniem danych do NFZ.

Aktualizacja

Poniedziałek, 18.01.2016. Godzina 8.57.

Śląski Oddział NFZ – można już przekazywać sprawozdania. Potwierdzone.

Opolski Oddział NFZ – Wersja 2.3063 – Prawdopodobnie można już przekazywać sprawozdania. Niepotwierdzone, ale wersja wskazuje na taką możliwość.

 

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, że podczas próby przekazania danych do Portalu NFZ pojawia się komunikat:

SYMBOL PODMIOTU NADAWCZEGO NIEZGODNY Z ODPOWIEDNIM IDENTYFIKATOREM WYSYŁAJĄCEGO ŚWIADCZENIODAWCY

 

Zebrane przez nas informacje z różnych obszarów kraju, wskazują, że problem leży po stronie Portalu NFZ (Podobno w województwie Lubuskim Portal działa prawidłowo)

W SZOI zestawienia wczytują się prawidłowo.

Powiadomimy Państwa jeśli otrzymamy nowe informacje.

 

PS. Wszystkie obsługiwane przez nas apteki posiadają wersję oprogramowania zgodną z nowym formatem XML wymaganym przez NFZ.

Z poważaniem

X SYSTEM