Poprawki Ministerstwa Zdrowia do rozporządzenia obowiązującego od 16 listopada 2011 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=018795
) ukazał się projekt poprawek do zmian obowiązujących od 16 listopada 2011 r.

Zmiany mają dotyczyć dodania leków z grupy ?Diazepamum? w
leczeniu Padaczki .

 

Poniżej zamieszczam wyciąg z rozporządzenia w formie
tabelki z produktami leczniczymi, które mają być dopisane do ?Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie

wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które
ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub
za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 242, poz. 1442)?

 

??..

?w załączniku nr 2 po pkt 25 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

27) padaczka

??????????

 

Termin obowiązywania rozporządzenia zapisany jest w
projekcie jako ?Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia?

 

W związku z powyższym dane w bazie BLOZ, będą dostępne od
dnia podpisanego i umieszczonego rozporządzenia na stronie MZ.

 

Uwaga !!!

Sprzedaż wg tych
zmian może być prawnie dozwolona najwcześniej dopiero w dniu ogłoszenia tego
rozporządzenia w Dz.U.