Pobieranie opłaty recyklingowej w KS-AOW

Szanowni Państwo,

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie, od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056) wprowadzająca tzw. „opłatę recyklingową” nakładającą na podmioty prowadzące obrót detaliczny pobierania dodatkowej opłaty przy wydawaniu toreb foliowych.

Wysokość opłaty wynika z
– Dz. U.2017 poz. 2389 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie stałej opłaty recyklingowej § 1.2 Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Na stan dzisiejszy system KS-AOW nie wymaga dodatkowych zmian w tym zakresie, jednak ze względu na różne interpretacje tych przepisów przez ustawodawcę i ekspertów, niewykluczone że w najbliższym czasie w systemie zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.

Proponujemy zdefiniować pobieranie opłaty wg. przygotowanej przez nas instrukcji – Instrukcja

Instrukcję będziemy modyfikować w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – prosimy o śledzenie ewentualnych zmian.

Z poważaniem

Sławek Kuśmierz

xsystem.com.pl