W Dzienniku Ustaw nr 271 z 16.12.2011 poz. 1606 (wydany dziś o 20:19) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.12.2011 w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Opublikowanie tego rozporządzenia pozwala na rozpoczęcie procesu podpisywania umów pomiędzy aptekami i NFZ.

Dziennik Ustaw

Tagi