Opublikowano projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu lekow refundowanych

Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem: Projekt Obwieszczenie MZ w sprwie wykazu leków refundowanych