Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Dziennik Urzędowy MZ 2013 Poz 17

 

Tagi