Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.

W stosunku do projektu obwieszczenia z dnia 19 czerwca, zaszły następujące zmiany:

W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

  • Dla 1 produktu zawierającego gentamycynę nastąpił wzrost wysokości urzędowej ceny zbytu o 1,45 zł (wzrost zapłaty pacjenta o 1,07 zł);
  • Umieszczony został 1 produkt zawierający substancję czynną formoterol.

Obwieszczenie na stronie Ministerstwa Zdrowia.