Opublikowano OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Poniżej udostępniamy opracowania zmian jakie wprowadza to obwieszczenie w stosunku do obwieszczenia na dzień 1 marca 2014 przygotowane przez firmę DATUM.

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych

Zmiany w limitach i cenach urzędowych obowiązujące od 1 maja 2014 r.

Zestawienie pozycji o obniżonej co najmniej o 1 zł urzędowej cenie detalicznej od 1 maja 2014 r.