Opublikowano nowe rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

W dniu 9 marca 2012 roku opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Zapraszam na stronę Katowickiej OIA do krótkiego podsumowania zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem.

Prosimy o pozostawianie włączonych serwerów w najbliższych dniach, abyśmy mogli dokonać aktualizacji oprogramowania KS-Apteka.