Opublikowano Dziennik Ustaw zawierajacy obwieszczenia lekowe

Opublikowano Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia zawierający pod poz. 49 obwieszczenia lekowe wchodzące w życie 1.07.2012

obwieszczenie z 28.06.2012

W przygotowaniu znajduje się baza BLOZ która będzie zawierała powyższe zmiany.

Przypominamy o pozostawieniu włączonych komputerów do dnia 2 lipca !