Oproacowanie projektu zmian w wykazach leków refundowanych – 1 listopada 2013 r.

Publikujemy przygotowane przez firmę DATUM opracowanie projektu zmian w wykazach leków refundowanych.

 

Zmiany w limitach i cenach urzędowych obowiązujące od 1 listopada 2013 r.

Zmiany pozycji na listach refundacyjnych obowiązujące od 1 listopada 2013 r.

 

Opracowanie przygotowane na podstawie projektu opublikowanego na stronach Ministerstwa Zdrowia.